Đối tượng không được miễn thị thực

Đối tượng không được miễn thị thực

Miễn thị thực là người nước ngoài khi vào một đất nước nào đó không cần phải làm visa. Thị thực là một bằng chứng hợp pháp xác nhận rằng một người nào đó được phép nhập cảnh hoặc xuất cảnh ở quốc gia cấp thị thực. Sự cho phép này có thể bằng một văn bản nhưng phổ biến là bằng một con dấu xác nhận dành cho đương đơn vào trong hộ chiếu của đương đơn.

Bạn đã biết những đối tượng không được miễn thị thực vào Việt Nam chưa? Hãy để Vietnam Tours giúp bạn trả lời câu hỏi trên.

Đối tượng không được miễn thị thực gồm có:

1. Không đủ điều kiện:
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài được miễn thị thực nhập cảnh nếu có đủ các điều kiện:
a. Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ thay hộ chiếu nước ngoài còn giá trị ít nhất 06 tháng kể từ ngày nhập cảnh. Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài không có hộ chiếu thì phải có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp còn giá trị ít nhất 06 tháng kể từ ngày nhập cảnh.
b. Giấy miễn thị thực do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

2. Thuộc diện “chưa được nhập cảnh Việt Nam” theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể:

a) Giả mạo giấy tờ, cố ý khai sai sự thật khi làm thủ tục xin nhập cảnh;
b) Vì lý do phòng, chống dịch bệnh;
c) Vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam trong lần nhập cảnh trước;
d) Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia, lý do đặc biệt khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Đối tượng không được miễn thị thực vào lúc: May 22nd, 2015 bởi thungan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *