Tag Archives: chững nhận lãnh sự

Thủ tục xin hợp pháp hóa lãnh sự

Theo Nghị định 111/2011/NĐ-CP, việc hợp pháp hóa lãnh sự là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.