Tag Archives: miễn thị thực

Dịch vụ xin miễn thị thực

Dịch vụ xin miễn thị thực được hiểu là người nước ngoài nhập cảnh vào một nước nào đó không cần xin thị thực hoặc là xin visa.

Việc miễn thị thực có những hạn chế nhất định: như là về thời gian miễn, đối tượng được miễn, mục đích nhập cảnh vào nước nào đó,… Những người được miễn visa có thể đem theo hộ chiếu ngoại giao, những công dân của một số nước sẽ được miễn thị thực tại Việt Nam như: người Nhật Bản, người Hàn Quốc,… thì được miễn visa Việt Nam là 15 ngày.