Thông báo thời gian trả kết quả visa Trung Quốc

Thông báo thời gian trả kết quả visa Trung Quốc

Công ty VIETNAM TOURS xin thông báo:

Kể từ ngày 15/05/2015, visa Trung Quốc 3 tháng 1 lần sẽ trả hồ sơ sau 6 ngày làm việc, trường hợp xin khẩn sẽ trả hồ sơ sau 3 ngày làm việc, yêu cầu tất cả các khách hàng nộp ảnh gốc.
Đối với Visa Trung Quốc 6 tháng nhiều lần, visa Trung Quốc 1 năm nhiều lần: yêu cầu khách hàng phải có đăng ký kinh doanh photo, công chứng và kết quả visa Trung Quốc cũng sẽ trả sau 6 ngày làm việc.

​Công ty xin được thông báo tới các khách hàng và rất mong nhận được sự hợp tác trong thời gian tới​.

Xin cảm ơn!!!

Thông báo thời gian trả kết quả visa Trung Quốc vào lúc: May 15th, 2015 bởi thungan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *