Hợp pháp hóa lãnh sự

Quy định về thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự

Bước 1: Đương sự hoàn thiện hồ sơ cần hợp pháp hóa lãnh sự theo hướng dẫn, nộp hồ sơ và lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của toàn bộ hồ sơ, yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nếu cần và ghi phiếu biên nhận đối với hồ sơ đã chuẩn chỉnh.

Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự

Hợp pháp hóa lãnh sự – là việc chứng thực chữ ký, con dấu trên các tài liệu, giấy tờ do cơ quan/ tố chức nước ngoài cấp cho đương sự và nay đương sự muốn được công nhận giá trị pháp lý của những giấy tờ/ tài liệu đó để sử dụng tại Việt Nam.

Các giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

1. Chứng nhận lãnh sự là gì?
Theo khoản 1 điều 2 của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự quy định “Chứng nhận lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở nước ngoài.

Hướng dẫn thủ tục Hợp pháp hoá và Chứng nhận lãnh sự

hop phap hoa lanh su

Bạn đang thắc mắc không biết làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự gồm những thủ tục nào? Hãy để Vietnam Tours giúp bạn giải đáp thắc mắc trên.

Chứng nhận lãnh sự là gì?
“Chứng nhận lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở nước ngoài.

Chứng nhận lãnh sự – hợp pháp hóa lãnh sự

hop phap hoa lanh su

Hợp pháp hóa lãnh sự là việc chứng nhận chữ ký , con dấu trên các giấy tờ , tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp trước khi sử dụng tại Việt Nam. “Chứng nhận lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu , chữ ký , chức danh trên các loại giấy tờ , tài liệu , văn bản của Việt nam để giấy tờ , tài liệu , văn bản đó được công nhận và sử dụng ở nước ngoài.