Hợp pháp hóa lãnh sự

Quy định chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh

Theo Nghị định 111/2011/NĐ-CP về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự vừa được Chính phủ ban hành, để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài, các giấy tờ, tài liệu của Việt Nam phải được chứng nhận lãnh sự. Và để được công nhận và sử dụng tại Việt Nam, các giấy tờ, tài liệu của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự (trừ một số trường hợp).

Thủ tục xin hợp pháp hóa lãnh sự

Theo Nghị định 111/2011/NĐ-CP, việc hợp pháp hóa lãnh sự là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.