Công văn nhập cảnh

Công văn nhập cảnh Việt Nam

Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam với nhiều lý do khác nhau như học tập, lao động, nghiên cứu, du lịch, thăm thân… điều trước tiên bắt buộc người nước ngoài phải hiểu rõ là thị thực nhập cảnh Việt Nam như thế nào, và bắt buộc phải xin công văn nhập cảnh . Hiểu được những trăn trở chung của quý khách hàng, Vietnam Tours không ngừng tìm hiểu và lựa chọn những thông tin hữu ích nhất gửi đến khách hàng nhằm tư vấn và hỗ trợ dịch vụ một cách tốt nhất, tạo niềm tin và khẳng định chất lượng dịch vụ an toàn.

Công văn nhập cảnh Việt Nam cho người nước ngoài tại Đà Nẵng

Đến với Việt Nam, du khách cần phải có thủ tục nhập cảnh. Thị thực nhập cảnh sẽ được cấp tại các cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài hoặc tại cửa khẩu và phải có giấy mời của các cơ quan đại diện có thẩm quyền.

Công văn nhập cảnh hiểu ngắn gọn là văn bản đồng ý cho phép nhập cảnh (hoặc thư mời được chấp thuận) của cơ quan Xuất nhập cảnh Việt Nam. Đồng ý cho một cá nhân hay một tập thể người Nước ngoài được phép nhập cảnh một lần vào Việt Nam đúng mục đích.

Công văn nhập cảnh Việt Nam

Người nước ngoài vào Việt Nam lao động, học tập và nghiên cứu thì cần xin công văn nhập cảnh Việt Nam. Để có được công văn nhập cảnh cho người nước ngoài thì cơ quan bảo lãnh cho người nước ngoài hay cơ quan tổ chức mời người nước ngoài phải đến cục xuất nhập cảnh xin xét duyệt.